Sídlo firmy je jednou z povinných náležitostí, kterou pro své podnikání potřebujete. Jakou má formální podobu adresa, jak by mělo vypadat skutečné sídlo a které povinnosti se s ním pojí?

Kde všude se uvádí adresa a musím na oficiální adrese reálně být?

Sídlo se v první řadě zanáší do zakladatelského dokumentu, tedy do společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Zákon připouští, aby zde bylo uvedeno pouze ve formě konkrétní obce. Tím se zjednodušuje pozdější případná změna sídla.

Kde už musí být uvedena celá adresa, to je obchodní rejstřík. A to ve formátu název obce, směrovací číslo, ulice a číslo popisné. Sídlo například přes P. O. Box se nepřipouští. Jedná se ovšem, pozor, v podstatě o formální záležitost. Zákon povoluje i existenci tzv. virtuálních sídel. To znamená, že na dané adrese společnost reálně fungovat nenajdete. Nicméně se můžete informace o skutečném sídle dovolávat, jak rovněž praví aktuální právní řád.

A ještě jedna připomínka: Platná legislativa stejně tak říká, že každá společnost může mít pouze jediné sídlo. S nadsázkou řečeno, už ale nikde není psáno, kolik může mít jediné sídlo společností. V případě tzv. virtuálních kanceláří tak došlo k poněkud paradoxní situaci, kdy sídlí na stejné adrese několik firem, přičemž u adres nejprestižnějších to je až několik tisícovek. Ty tím své prestiže a důvěryhodnosti naopak pozbývají.

Zákonné náležitosti sídla

Se sídlem se i pojí několik zákonných povinností. V první řadě je to adekvátní označení, které by mělo obsahovat název společnosti a její IČO. Jak definuje zákon, toto označení má být viditelné. Ve svém oficiálním sídle byste si také měli přebírat písemnosti, které vám budou na uvedenou adresu zasílány. V případě virtuálního sídla se o tyto náležitosti stará obchodník, od něhož sídlo kupujete. Začnou-li vás shánět zástupci libovolného úřadu, měli by vás zde zastihnout. Komunikace se státní správou a zajištění kontaktu s veřejností jsou též povinné.

Sídlo byste stejně tak měli mít vepsáno na objednávkách, na fakturách a na svých webových stránkách. Dále se uvádí na daňových dokladech a obvykle též na smlouvách.

Zpět na slovník