Především je nutné upozornit, že v případě, že již jste plátcem DPH, identifikovanou osobou se stát nemůžete. Velmi zjednodušeně řečeno se pod tímto termínem skrývá skutečnost, že identifikovaná osoba se stává plátcem DPH jen v rámci přeshraničního plnění. V České republice je takovýto podnikatel dál veden jako neplátce. Typicky tak tuto možnost mohou využít například ti, kteří mají příjmy z různých webových služeb.

Od vás je vyžadováno podávat každý měsíc, během něhož přijmete platbu ze zahraničí, dva dokumenty. Tím prvním je Přiznání k DPH a druhým Souhrnné hlášení. Oba dokumenty lze podávat také elektronickou cestou. Přiznání k DPH je nezbytné podat do 25. dne po skončení měsíce. V případě, že služba byla poskytována pouze v rámci EU, podáváme měsíční souhrnné hlášení pro EU.

Nárok na odpočet DPH v takovémto případě nevzniká. Nicméně je těmto podnikatelům standardně přidělováno DIČ.

Jak se identifikovanou osobou stát a co obnáší její zrušení

Přihlášku k registraci identifikované osoby podáváme do 15. dne od okamžiku, kdy jsme se identifikovanou osobou stali. Status identifikované osoby lze rovněž zrušit.

A to za podmínek, kdy jste zcela přestali vykonávat jakoukoli ekonomickou činnost, dále pokud jste nepořídili během současného a předešlého roku zboží s hodnotou, jež by přesáhla částku 326 000 Kč bez DPH, a dále tehdy, pokud vám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, rovněž z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, pokud nemáte povinnost přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo vám nenastala povinnost podat souhrnné hlášení.

Zpět na slovník