Jedním z identifikačních znaků společnosti je sídlo společnostiSídlo firmy je tak nezbytným znakem. Společnost (sro) musí doložit právní důvod k užívání určitých prostor, není tedy možné, aby bylo sídlo určeno například jen P.O.Boxem. Může mít v daném čase pouze jedno, které ale lze libovolně měnit – změna sídla společnosti.

Ke změně sídla je nutné rozhodnutí rozhodnutí orgánu společnosti – dle okolností buď valné hromady, nebo statutárního orgánu.

Poté se změna sídla společnosti zapíše do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis změny sídla firmy do obchodního rejstříku je potřeba přiložit různé dokumenty, jako doklad o rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, v případě změny zakladatelského právního jednání dvojí vyhotovení v novém znění a dokumenty prokazující právní důvod užívání prostor sídla – souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouva, případně pokud je společnost vlastníkem dané nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí.

Soudní poplatek při zápisu změn do obchodního rejstříku činí 2000,– Kč.

Změnu sídla společnosti je také nutné nahlásit do 15 dnů na živnostenský úřad, taktéž do 15 dnů na finanční úřad a do 8 dnů na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny, pokud má společnost zaměstnance.

Pokud se rozhodne z různých důvodů změnit sídlo firmy, tak nás neváhejte kontaktovat. Veškeré nutné úkony související se změnou sídla společnost pro Vás totiž zajistíme ZDARMA. Stačí si jen vybrat některé z našich lukrativních sídel společnosti v sekci poskytnutí sídla.

Zpět na slovník