Změna sídla společnosti v průběhu jejího fungování je možná, přináší však s sebou několik nezbytných kroků, které musíte dodržet. Jak probíhá?

K čemu sídlo slouží

V první řadě je potřeba si ujasnit význam sídla z hlediska legislativy. Pro společnost je povinné, neboť umožňuje její jednoznačnou identifikaci. Vždy musí mít podobu alespoň názvu ulice, čísla popisného, města a směrovacího čísla. V tomto tvaru se zapisuje i do obchodního rejstříku. Každá právnická osoba smí mít jen jedno sídlo na jediném místě. Mělo by to být sídlo skutečné, pakliže tomu tak není, v současném právním řádu existuje možnost se informace o skutečném sídle dovolávat.

Sídlo je určeno v zakladatelském dokumentu (zakladatelská listina nebo společenská smlouva), avšak pouze obecně, ne celou adresou. Proto při jeho změně výhradně v rámci jednoho města nedochází k modifikaci těchto listin.

Jak ho změnit

Jestliže se naopak sídlo přesouvá z jednoho města do druhého, ke změně v zakladatelském dokumentu už tímto krokem dochází. Proto jej musejí svým souhlasem stvrdit všichni společníci, to znamená u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti rozhodnutí vychází z valné hromady. Souhlas musí být notářsky ověřen.

Posléze je nutné si zajistit výpis z katastru nemovitosti, budete-li sídlit v nemovitosti, která vám patří. V případě pronájmu je zapotřebí mít souhlas majitele. Tyto podklady se přikládají k návrhu na provedení změny v obchodním rejstříku. Spolu s nimi musíte, pokud se měnil zakladatelský dokument, připojit i jeho dvojí vyhotovení, případně doložit i stanovy. Pak se písemně potvrzuje a odevzdává i výše uváděný souhlas společníků nebo zápis z valné hromady. Žádost o změnu údajů v obchodním rejstříku se se všemi náležitostmi podává prostřednictvím statutárního orgánu. Rozhodovat ve vaší věci následně bude rejstříkový soud. Celý proces završíte zaplacením správního poplatku ve výši 2000 Kč.

Kam změnu nahlásit

Změnu sídla musíte povinně oznámit státním institucím, tedy na prvním místě finančnímu úřadu, na což máte 15 dnů. Dále nahlásíte změnu správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně, a to do 8 dnů od uskutečnění změny.

Zpět na slovník