V rámci likvidace dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Ta tak ukončí svou činnost a přestane existovat. Což nastane tehdy, když jmění společnosti nepřechází na jejího právního nástupce. V opačném případě rušíte společnost bez likvidace. Jak to probíhá, pokud si zvolíte právě likvidaci?

Jak probíhá likvidace

Mělo by tedy v rámci procesu likvidace společnosti dojít k vypořádání majetkových poměrů. V praxi jde o postup poměrně složitý, vyžadující přítomnost likvidátora. Jeho cílem je uhradit závazky společnosti vůči věřitelům a v souladu se zákonem naložit se zbývajícím majetkem.

Je tudíž nezbytné, aby v rámci těchto úkonů činil zůstatek alespoň nulu nebo byl v lepším případě kladný, proto se také sestavuje rozvaha a soupis majetku. Pak proběhne ocenění majetku a likvidátor shromáždí přihlášky věřitelů. Na prvním místě jsou přitom v takové situaci zaměstnanci, jimž by měly být uhrazeny mzdy. Pokud to není možné a společnost je předlužená, tzn. závazky jsou větší než majetek, bude statutární orgán zvažovat podání insolvenčního návrhu. Což je v praxi ještě zdlouhavější úkon, proto se ho mnoho majitelů snaží vyvarovat a raději volí dobrovolnou likvidaci.

Odkup společností a její možnosti

Chcete-li se i tak vyhnout náležitostem spojeným s likvidací společnosti, která může v závislosti na povaze subjektu trvat několik měsíců či let, máte ještě  možnost prodeje společnosti resp odkupu společnosti, výkup společnosti. Zákon umožňuje i odkup společnosti, která přejde na jiného vlastníka. Ten ji posléze pošle standardním způsobem do likvidace. Vy tím ušetříte především čas.

A to je, pozor, možné také za podmínek, že je společnost předlužená. Což může představovat problém především z hlediska věřitelů. Odkupující společnost si totiž za svou činnost bere provizi, většinou okolo 5 %. Tu mnohdy pokryje veškerý zbývající majetek. Závazky tak již nebývá z čeho vyrovnat.

Zpět na slovník