Jestliže začnete podnikat, bude se vás tato problematika týkat. Přemýšlíte o tom, v jakých případech dochází k povinné registraci DPH, a kdy je naopak tato registrace zcela dobrovolná? Přináší dobrovolné přihlášení se k DPH nějaké výhody?

Jaké jsou hranice pro povinnou registraci?

Pokud podnikatelé za rok vydělají více než 1 milion korun, mají povinnost registrovat se k platbě DPH. Každý, kdo má takto vysoký obrat, má povinnost odvádět DPH bez výjimky. Nutno podotknout, že stále více podnikatelů se k dani přihlašuje zcela dobrovolně.

Co je to dobrovolná registrace?

Dobrovolná registrace k DPH znamená, že podnikatel nesplňuje podmínky pro povinnou registraci k dani, ale přesto se chce stát plátcem DPH.

Do kdy je třeba se registrovat?

Podnikatel se musí zaregistrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil zákonem stanovený limit, nebo se stal plátcem DPH z jiného důvodu.

Kdy se tato registrace vyplatí?

Mnoha podnikatelům se dobrovolná registrace vyplatí, a to i v případě, že to pro ně znamená zvýšenou administrativu. Odborníci poukazují na to, že registrace je výhodná především v případě, že podnikatel pořizuje pro své podnikání vstupy, které jsou zatížené DPH, a obchoduje především s plátci DPH. Hlavní výhoda plyne z toho, že si může uplatnit odpočet této daně.

Registrace se také vyplatí podnikatelům, kteří neuplatňují DPH na svůj prodej zboží či poskytované služby v ČR. Například jde o to, že podnikatel nakupuje zboží v tuzemsku, ale prodává ho zákazníkům do jiných států EU. Pokud jsou mezi vašimi zákazníky významnější firmy, které jsou zároveň plátci DPH, je také pro vás výhodná dobrovolná registrace.

Rady na závěr

V souvislosti s registrací DPH, ať už tedy povinnou nebo dobrovolnou, je třeba zmínit, že v přihlášce k registraci DPH musí podnikatel k dani uvést čísla všech svých bankovních účtů, které používá pro svou ekonomickou činnost. Registrovaní plátci by měli vždy nahlásit jakékoliv změny (adresu, příjmení a jiné).

V rámci boje proti nekalým či podvodným obchodům s úplatňování DPH finanční úřady důkladně zkoumají žádosti o registrace a vyžadují celou řadu doplňujících údajů souvisejících s budoucí aktivitou podnikatele. Proto celý proces může být komplikovaný a z dlouhavý. Pro případ potřeby rychlého podnikání pod firmou s.r.o. registrovanou k DPH vyžijte naší nabídky s.r.o. s DPH.

Zpět na slovník