Rozdíl odpovědnosti mezi OSVČ a statutárním orgánem korporace

Zákonem o obchodních korporacích došlo ke zpřísnění podmínek odpovědnosti statutárních orgánů u obchodních společností. Tato odpovědnost se však nedá srovnávat s odpovědností, kterou má podnikající fyzická osoba jako OSVČ.

Mezi největší rozdíly v odpovědnosti statutárů a živnostníků patří:

  • živnostník odpovídá ze zákona X statutár pouze v případě, že tak stanoví soud
  • živnostník odpovídá za závazky, které plynou z podnikání, celým svým majetkem za všech okolností X statutár odpovídá pouze v případě, že se společnost dostane do úpadku
  • živnostník odpovídá za závazky bez ohledu řádné péče X statutár odpovídá pouze v případě, že je prokázáno, že nevykonával svou funkci s péčí řádného hospodáře

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podnikání formou obchodní společnosti přináší daleko menší rizika.

Neváhejte tedy a obraťte se na nás, pomůžeme Vám se založením společnosti a vyřízením všech potřebných dokumentů.

Zpět na slovník