Akcionářská žaloba

Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat jménem společnosti člena jejího orgánu o náhradu újmy.

Zpět na Slovník pojmů