AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jak ze samotného názvu vyplývá, tento zákon upravuje:

  • a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Více v našem článku:

AML Zákon -evidence skutečných majitelů aneb povinnost zapisovat svého skutečného majitele do evidence údajů o skutečných majitelích

Zpět na Slovník pojmů