Bytové družstvo

Společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb jeho členů.

Zpět na Slovník pojmů