Emisí hodnota (kurs) akcie

Emisní kurs akcie je peněžní částka, za kterou akcii vydává akciová společnost. Někdy emisní kurz akci je nazýván jako cena akcie. Tato částka nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie (s výjimkou akcií vydávaných zaměstnancům).

Zpět na Slovník pojmů