Fúze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností obchodní společnosti. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Sloučení

Zánik obchodní společnosti (předchází zrušení bez likvidace), její jmění přechází na jinou obchodní společnost (A, B > B zrušeno a majetek přechází do A > A), společníci zanikající obchodní společnosti se stávají společníky nástupnické obchodní společnosti , zúčastněna je zanikající i nástupnická obchodní společnost.

Splynutí

Zánik dvou a více obchodních společností, jmění přechází na nástupnickou obchodní společnost (A,B > obě zrušeny > vznik C), i zde společníci zůstávají, zúčastněné jsou jen zanikající obchodní společnosti.

Zpět na Slovník pojmů