GDPR

GDPR z anglické zkratky General Data Protection Regulation je doposud nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Účinnost tohoto obecné nařízení na ochranu osobních údajů je stanovena od 25. května 2018 pro celé území EU, u nás tak vystřídá právní úpravu ochrany osobních údajů obsaženou ve směrnici 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpět na Slovník pojmů