Hospodářství

Hospodářství neboli ekonomika je shrnutí hospodaření určitého subjetku. Hospodářství dělíme na nadnárodní, národní a podnikové. Ekonomické subjekty: domácnosti, podniky (společnoti), stát.

Rozeznáváme 4 sektory ekonomiky, které se liší podle druhu ekonomické činnosti: primární, sekundární, terciární a kvaternární sektor.

Zpět na Slovník pojmů