Investiční společnost

Je právnickou osobou jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající v: 

  • a) vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo
  • b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

K činnosti investiční společnosti je třeba povolení Česká národní banka, firma obsahuje označení „investiční společnost“. ČNB udělí povolení pouze a.s., která mimo jiné vydává pouze akcie na jméno, jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území ČR, která předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti, má splacen základní kapitál. Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Investiční společnost může obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Zpět na Slovník pojmů