Kapitálový (finanční) trh

Finanční trh je systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky.

Poptávka na finančním trhu má celkem 3 kritéria:

  • bezpečnost,
  • likvidita
  • výnosnost pořizovaného kapitálu.
Zpět na Slovník pojmů