Komanditní společnost

Společnost, v níž jeden či více společníků ručí za závazky k.s. do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté, KD) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři, KL).  KD tedy vkládá majetkové hodnoty, KL pak osobní vklad.

Na komanditní společnost (k.s.) se přiměřeně užijí ustanovení o veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), na právní postavení KD pak ustanovení o společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), statutárním orgánem společnosti jsou vždy komplementáři.

Zpět na Slovník pojmů