Monistický systém

Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě správní rady a statutárního ředitele.

Zpět na Slovník pojmů