Nadační fond

Právnická osoba tvořená účelovým souborem majetku, která na rozdíl od nadace nevytváří povinně nadační jistinu a nadační kapitál.

Zpět na Slovník pojmů