Notářský zápis

Obchodní zákoník vyžaduje formu notářského zápisu např. pro zakladatelskou listinu o zřízení obchodní společnosti založené jedním zakladatelem. Forma notářského zápisu je zde vyžadována i pro některé případy osvědčování právně významných skutečností. Notářský zápis musí vyhovovat určitým náležitostem stanoveným notářským řádem. Za tohoto předpokladu má pak notářský zápis charakter veřejné listiny ve smyslu §  134 o. s. ř.

Zpět na Slovník pojmů