Obchodní rejstřík – veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon. Veřejný rejstřík je veden soudem určeným k tomu zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud). Obchodní rejstřík je veřejným seznamem podnikatelů (ne však všech) a základních právně relevantních údajů o nich (údaje, které mají význam pro pružný a bezpečný obchodní styk).

Výpis z veřejného rejstříku

V elektronické formě jej lze pořídit na portálu www.justice.cz. Tento výpis má pouze informativní charakter. Výpis z obchodního rejstříku v „papírové“ formě vám vystaví příslušný rejstříkový soud.

Zápis do veřejného rejstříku

Zapisem do veřejného rejstříku je založena obchodní společnost (s.r.o., a.s., SE)

Zpět na Slovník pojmů