Podílník

Podílník společnosti, neboli akcionář (angl. shareholder), má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů, jejich práva a závazky určují stanovy společnosti.

Zpět na Slovník pojmů