Předmět vkladu

Věc, která je do obchodní korporace vložena společníkem nebo budoucím společníkem za účelem nabytí, nebo zvýšení jeho majetkové účasti v ní.

Zpět na Slovník pojmů