Předseda správní rady

Orgán monistické struktury akciové společnosti, který organizuje činnost správní rady, dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti a zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli.

Zpět na Slovník pojmů