Přiměřené protiplnění

Při vytěsnění menšinových akcionářů, se jedná o valnou hromadou stanovené peněžní protiplnění za vytěsněné akcie.

Zpět na Slovník pojmů