Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (s.r.o., a.s. apod.). Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy.

Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným) nebo kolektivní, například představenstvo akciové společnosti či družstva.

Zpět na Slovník pojmů