Vklad

Penězi vyjádřená hodnota předmětu vkladu do základního kapitálu.

Zpět na Slovník pojmů