Založení a vznik společnosti

Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Soustředění akcií v rukou jedné osoby nezakládá neplatnost společnosti ani není důvodem pro zrušení společnosti soudem. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. O založení společnosti rozhoduje ustavující valná hromada.

Společnost vzniká ke dni, kdy rejstříkový soud povolí zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Zpět na Slovník pojmů