Pro agentury v dnešní době je typické zprostředkování široké škály služeb. Jako příklad lze uvést agentury specializující se na cestování, zabývající se public relations, personální, které se zabývají zprostředkováním práce nebo příležitostných brigád, reklamní, modelingové, castingové agentury a v neposlední řadě i agentury tiskové, detektivní atd.

Ve své podstatě je však agentura obchodní společností a jako obchodní společnost tedy musí být i založena. Důležitým aspektem provozování agentury jsou odborné znalosti, získané prostřednictvím příslušného vzdělání a praktických zkušeností. Zájemci o založení agentury však často chybí znalosti a zkušenosti, které se týkají zakládání společností, což může být nepříjemnou překážkou, která je schopna samotný začátek podnikání značně znepříjemnit a pozdržet.

Založení společnosti v České republice je časově i finančně značně náročné a je s ním spojeno velké množství administrativy. Mezi problémové faktory se řadí:

 • nepřehledný právní řád
 • složitý podací formulář
 • riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu, např. v případě, že vyberete existující nebo zaměnitelný název firmy apod.
 • až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
 • téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh
 • průměrná doba založení společnosti je až 5 týdnů

To je důvodem, proč začínajícím agenturám nabízejí své odborné služby poradenské firmy, které se specializují na zakládání a prodej společnosti.

Pokud zájemce o založení agentury osloví společnost, která se tímto zabývá, bude mít jistotu, že celý proces založení jeho společnosti proběhne bez problémů, bez nadměrné administrativní zátěže a v co možná nejkratším termínu. Zápis nové firmy do obchodního rejstříku je zpravidla vyřízen během pěti dní. Poradenská firma dále vyřídí potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k dani z příjmu, DPH, srážkové dani atd.

Na základě individuálních potřeb nabízíme:

 • založení s.r.o. na míru s nutností splatit základní kapitál z vlastních prostředků
 • založení a.s. na klíč s nutností splacení základního kapitálu a.s. z vlastních prostředků
 • založení s.r.o. s naším kapitálem, bez nutnosti splácet vklad
 • zřízení organizační složky – vyřízení a zápis organizační složky zahraniční společnosti do obchodního rejstříku v ČR

Mezi jednotlivé úkony, které je potřeba učinit pro založení společnosti se řadí:

 • sepsání zakladatelské listiny / společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou firmu
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti – obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Majitel agentury (pracovní agentura či personální agentura či agentura práce, a jiné) jakožto odborník, který uděluje specializované rady ve svém oboru, nejlépe chápe, že specialista v jiném oboru mu rovněž poskytne své odborné znalosti, které se mohou týkat právě založení společnosti s.r.o., a proto se na něj obrátí.

Zpět na slovník