Rozhodnutí, kde umístit sídlo firmy, je stěžejní pro budoucnost Vašeho podnikání. Každá obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku má povinnost mít své sídlo. Kdokoliv tak má možnost si v tomto veřejném seznamu firem zjistit adresu sídla firmy např. svého budoucího obchodního partnera.

Služba poskytnutí sídla společnosti je určena zejména těm klientům, kteří nechtějí nebo nemají možnost umístit sídlo společnosti na vlastní adrese (kanceláře, domu či bytu). Služba sídlo pro firmy je mezi našimi klienty velmi populární, neboť v rámci poskytnutého sídla mají k dispozici veškeré výhody virtuálního sídla.

Zejména se jedná o následující výhody:

  • adresa firmy na prestižní a zvučné pražské adrese;
  • snížení nákladů na sídlo společnosti, zejména pronájem kanceláře v Praze, a to až o deseti tisíce korun ročně;
  • profesionální firemní image a tomu odpovídající adresa společnosti;
  • uskutečnění pouze krátkodobého podnikatelského projektu, kdy nepotřebujete či nechcete mít pronajatu vlastní kancelář;
  • anonymita podnikání ve velkém městě;

  • změnit příslušnost k finančnímu úřadu;

Cena nejoblíbenějšího založení společnosti (založení a.s. a zalozeni sro) je pevně daná a konečná. V případě založení firmy jiné formy poskytujeme individuální poradenství a cenu také garantujeme.

V poslední době se objevila řada různých subjektů nabízejících službu poskytnutí sídla firmy Praha. Často se na nás obracejí klienti (změna sídla firmy), kteří nebyli zcela spokojeni s poskytovanými službami virtuální adresa od konkurence. Uvědomujeme si důležitost sídla firmy a důležitost veškeré agendy spojené s poskytováním sídla společnosti. Setkali jsme se s tím, že konkurence poskytovala sídla firem ve sklepech, kočárkárnách, chyběla poštovní schránka společnosti. S tím byly spojeny problémy s přijímáním firemní korespondence a s dalšími legislativními pochybeními.

Dále si dávejte pozor na slogany „nejlevnější sídlo firmy v Praze“ nebo „ready made sídlo zdarma“. Vyskytují se i takoví poskytovatelé sídla, kteří nabízejí sidlo firmy v Praze, aniž by bylo jejich, nebo cenu za sídlo pro firmu započítají do jiné poskytnuté služby, např. do samotné ready made společnosti nebo do jiného nereklamovaného poplatku.

Taková praxe u nás nemá šanci nejen díky úzké spolupráci s Advokátní kanceláří Růžová. 100 % ručíme za transparentní cenovou politiku a bezproblémovost poskytovaných služeb souvisejících s Vaším novým sídlem společnosti. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti a disponujeme celou řadou referencí.

YOURFIRM službu sídla firem poskytuje výhradně ve vlastních nemovitostech nebo vlastněných spřízněnými subjekty.

Díky této skutečnosti jsme schopni službu poskytování sídla nabízet dlouhodobě a profesionálně (nehrozí například riziko, že by naše služby byly ukončeny nebo omezeny z důvodu neshod s majitelem prostor, nebo byla omezena možnost přebírat klientskou poštu, apod.).

Pokud se klient rozhodne využít našich služeb, má jistotu, že se nebude jednat o žádnou virtuální kancelář bez administrativní podpory. Virtuální sídla a virtuální kanceláře v Praze definitivně otevřela euronovela občanského zákoníku z roku 2009, kdy její koncept vychází ze svobody podnikání a usazování firem po celé Evropské unii. Na každé poskytované obchodní adrese jsou automaticky naplněny všechny podmínky, kterými obecně závazné předpisy sídlo společnosti vymezují.

Jedná se zejména o:

1

označení sídla firmy obchodní firmou a identifikačním číslem;

2

přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti a oznámení o došlé poště;

3

zajištění kontaktu společnosti s veřejností a státními orgány (finanční úřad, živnostenský úřad apod.);

4

umožnění obchodních schůzek v sídle společnosti za účelem jejího obchodního vedení;

5

možnost nechat zapsat adresu sídla jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku.

Využití služeb levné virtuální kanceláře Praha lze také doporučit pro SPV společnosti (SPV firma), tedy těm klientům, kteří nemají obchodní společnost k dlouhodobé aktivitě.

Poskytnutí sídla společnosti
již za 99, Kč měsíčně!