Rozhodnutí, kde umístit sídlo firmy, je stěžejní pro budoucnost Vašeho podnikání. Každá obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku má povinnost mít své sídlo. Kdokoliv tak má možnost si v tomto veřejném seznamu firem zjistit adresu sídla firmy např. svého budoucího obchodního partnera.

Služba poskytnutí sídla společnosti je určena zejména těm klientům, kteří nechtějí nebo nemají možnost umístit sídlo společnosti na vlastní adrese (kanceláře, domu či bytu). Služba sídlo pro firmy je mezi našimi klienty velmi populární, neboť v rámci poskytnutého sídla mají k dispozici veškeré výhody virtuálního sídla.

Zejména se jedná o následující výhody:

  • adresa firmy na prestižní a zvučné pražské adrese;
  • snížení nákladů na sídlo společnosti, zejména pronájem kanceláře v Praze, a to až o deseti tisíce korun ročně;
  • profesionální firemní image a tomu odpovídající adresa společnosti;
  • uskutečnění pouze krátkodobého podnikatelského projektu, kdy nepotřebujete či nechcete mít pronajatu vlastní kancelář;
  • anonymita podnikání ve velkém městě;

  • změnit příslušnost k finančnímu úřadu;

Cena nejoblíbenějšího založení společnosti (založení a.s. a zalozeni sro) je pevně daná a konečná. V případě založení firmy jiné formy poskytujeme individuální poradenství a cenu také garantujeme.

Kontaktujte nás

V poslední době se objevila řada různých subjektů nabízejících službu poskytnutí sídla firmy Praha. Často se na nás obracejí klienti (změna sídla firmy), kteří nebyli zcela spokojeni s poskytovanými službami virtuální adresa od konkurence. Uvědomujeme si důležitost sídla firmy a důležitost veškeré agendy spojené s poskytováním sídla společnosti. Setkali jsme se s tím, že konkurence poskytovala sídla firem ve sklepech, kočárkárnách, chyběla poštovní schránka společnosti. S tím byly spojeny problémy s přijímáním firemní korespondence a s dalšími legislativními pochybeními.

Dále si dávejte pozor na slogany „nejlevnější sídlo firmy v Praze“ nebo „ready made sídlo zdarma“. Vyskytují se i takoví poskytovatelé sídla, kteří nabízejí sidlo firmy v Praze, aniž by bylo jejich, nebo cenu za sídlo pro firmu započítají do jiné poskytnuté služby, např. do samotné ready made společnosti nebo do jiného nereklamovaného poplatku.

Taková praxe u nás nemá šanci nejen díky úzké spolupráci s Advokátní kanceláří Růžová. 100 % ručíme za transparentní cenovou politiku a bezproblémovost poskytovaných služeb souvisejících s Vaším novým sídlem společnosti. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti a disponujeme celou řadou referencí.

YOURFIRM službu sídla firem poskytuje výhradně ve vlastních nemovitostech nebo vlastněných spřízněnými subjekty.

Díky této skutečnosti jsme schopni službu poskytování sídla nabízet dlouhodobě a profesionálně (nehrozí například riziko, že by naše služby byly ukončeny nebo omezeny z důvodu neshod s majitelem prostor, nebo byla omezena možnost přebírat klientskou poštu, apod.).

Pokud se klient rozhodne využít našich služeb, má jistotu, že se nebude jednat o žádnou virtuální kancelář bez administrativní podpory. Virtuální sídla a virtuální kanceláře v Praze definitivně otevřela euronovela občanského zákoníku z roku 2009, kdy její koncept vychází ze svobody podnikání a usazování firem po celé Evropské unii. Na každé poskytované obchodní adrese jsou automaticky naplněny všechny podmínky, kterými obecně závazné předpisy sídlo společnosti vymezují.

Jedná se zejména o:

1

označení sídla firmy obchodní firmou a identifikačním číslem;

2

přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti a oznámení o došlé poště;

3

zajištění kontaktu společnosti s veřejností a státními orgány (finanční úřad, živnostenský úřad apod.);

4

umožnění obchodních schůzek v sídle společnosti za účelem jejího obchodního vedení;

5

možnost nechat zapsat adresu sídla jako sídlo společnosti v obchodním rejstříku.

Využití služeb levné virtuální kanceláře Praha lze také doporučit pro SPV společnosti (SPV firma), tedy těm klientům, kteří nemají obchodní společnost k dlouhodobé aktivitě.

Poskytnutí sídla společnosti
již za 99, Kč měsíčně!

CENA: Sídlo společnosti na PRAZE 1 za konečných 199,- Kč měsíčně!

Adresa sídla: Platnéřská 13, Praha 1, PSČ: 110 00

Sídlo firmy na Praze 1 při platbě 48 měsíců předem 199,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 36 měsíců předem 249,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 24 měsíců předem 299,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 12 měsíců předem 399,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 6 měsíců předem 490,– Kč / měsíčně

Adresa sídla: Růžová 1, Praha 1, PSČ: 110 00

Sídlo firmy na Praze 1 při platbě 48 měsíců předem 490,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 36 měsíců předem 590,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 24 měsíců předem 690,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 12 měsíců předem 790,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 1 při platbě na 6 měsíců předem 940,– Kč / měsíčně

CENA: Sídlo společnosti na PRAZE 6 za konečných 199,- Kč měsíčně!

Adresa sídla: K Červenému vrchu 845, Praha 6, PSČ: 160 00

Sídlo firmy na Praze 6 při platbě 48 měsíců předem 199,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 6 při platbě na 36 měsíců předem 249,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 6 při platbě na 24 měsíců předem 299,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 6 při platbě na 12 měsíců předem 399,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 6 při platbě na 6 měsíců předem 490,– Kč / měsíčně

CENA: Sídlo společnosti na PRAZE 7 za konečných 99,- Kč měsíčně!

Adresa sídla: Farského 9, Praha 7, PSČ: 170 00

Sídlo firmy na Praze 7 při platbě 48 měsíců předem 99,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 7 při platbě na 36 měsíců předem 249,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 7 při platbě na 24 měsíců předem 299,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 7 při platbě na 12 měsíců předem 399,– Kč / měsíčně
Sídlo firmy na Praze 7 při platbě na 6 měsíců předem 490,– Kč / měsíčně

K ceně sídla se nepřipočítávají žádné další poplatky, žádné kauce ani nic podobného. Platíte vždy jen za službu sídlo pro firmy na naší adrese!

Příjem Vaší pošty adresované na sídlo společnosti Praha

Pokud jde o právnické osoby, je jim ze zákona zřízena datová schránka, do které mají povinnost doručovat veškeré orgány veřejné moci. Avšak někdy v tomto směru orgány veřejné moci pochybí tím, že zašlou klasicky listinnou formu na sídlo společnosti v Praze. Pro tyto případy a další obchodní korespondenci lze doporučit tzv. dosílku všech poštovních služeb na jakoukoliv Vámi zvolenou adresu. Tuto službu si klienti sami zřizují po celou dobu poskytnutí sídla firmy na své pobočce České pošty.

Hlavní výhodou je, že veškeré doporučené dopisy i dopisy do vlastních rukou boudou tak doručovány na místo, kde se zdržujete.

V rámci služeb virtuální kanceláře je možné zajistit jiné formy vyřizování klientské pošty doručované na sídlo společnosti. Jedná se například o skenování pošty a její následné zasílání emailem.

Samozřejmostí je možnost vyzvednutí doručené pošty přímo u nás v kanceláři YOURFIRM, na adrese Růžová 1, Praha 1 po předchozím emailovém avízu o doručené poště adresované na Vaše sidlo sro.

Ceny předplatného jednotlivých sídel a doprovodných služeb nalezněte v ceníku pronájem sídla firmy.

Poskytnutí sídla Praha
sídlo pro firmu v Praze

Především se zaměřujeme na poskytnutí sídla firmy v Praze, neboť služba poskytnutí sídla firmy Praha je výhodná, i když máte svoji kancelář nebo jiné virtuální sídlo společnosti a chtěli byste sídlo společnosti změnit. Změna sídla společnosti na levné sídlo firmy je s námi jednoduchá. Virtuální sídlo firmy je nejvíce vyhledávanou doprovodnou službou k založení společnosti nebo koupi ready made společnosti. Změna sídla firmy na adresu v Praze Vám může přinést jen výhody. Sídla pro firmy jsme Vám připraveni poskytnout okamžitě a levně.

Můžete se na nás spolehnout ve všech případech, ať už sháníte pro svoji společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost sídlo s.r.o. nebo sídlo a.s. Sídla firem všech forem obchodních společností (sídlo a.s., sídlo sro nebo sídlo SE) spolehlivě poskytne naše společnost YOURFIRM. Jedná se o jednoduchý způsob získání kanceláře v Praze, aniž byste si museli zvolit skutečný a nákladný pronájem kanceláří.

U nás budete mít jistotu, že námi poskytnuté sídlo bude virtuální adresou resp. virtuálním sídlem společnosti se všemi výše uváděnými výhodami, neboť dbáme o to, aby na námi poskytovaných adresách sídlil omezený počet firem. Jako jediní na trhu se snažíme o to, aby adresy firem nevešly ve všeobecnou známost a kouzlo (NE)virtuální kanceláře bylo zachováno.

Sídlo firmy v Praze

Na tomto místě si dovolujeme stručně uvést hlavní důvody pro sídlo firmy v Praze:

Sídlo společnosti Praha je nejenom věcí prestiže, ale také zde jsou pro Prahu další faktická hlediska, kdy Praha je centrem obchodu s největší koncentrací potencionálních zákazníků.

Virtuální kancelář v Praze Vám zajistí větší anonymitu nejen před očima sousedů a konkurentů, ale také Vám virtuální sídlo firmy zajistí mnohem menší pravděpodobnost kontroly Vaší firmy finančními úřady, protože adresa firmy Praha (její registrační sídlo) Vám určí pražskou příslušnost finančního úřadu, kde je největší výskyt registrovaných společností v České republice.

Virtuální kancelář zjednodušeně tedy znamená vaši kancelář v Praze bez nutnosti stěhování Vašeho faktického sídla i s nábytkem do Prahy. Nemusíte shánět drahý pronájem kanceláře proto, abyste měli pražskou adresu. Zároveň Vám Vaše virtuální sídlo v Praze zajistí s minimálními náklady anonymitu velkoměsta.

Ready made sídlo Praha

Společnost YOURFIRM má ve své nabídce poskytnutí sídla Praha k ready made společnostem. Připravili jsme výhodnou kombinaci ready made firmy a ready made sídlo v Praze. Při koupi ready made s.r.o. či jiné obchodní společnosti získáte levné sídlo v Praze a zároveň prodávaná společnost Vám bude poskytnuta se slevou. Pokud se rozhodnete koupit si společnost i se sídlem, získáte na tento balíček sro se sídlem akční cenu.

Umístění sídla firmy v Praze je snadné, rychlé a levné. Mezi nejoblíbenější pražské adresy firem patří sídlo obchodní společnosti na Praze 1, sídlo společnosti Praha 6 a Virtuální sídlo Praha 7.

Kontaktní adresa / pobočková síť / obchodní adresa

V případě, že nemáte zájem o využití služby poskytnutí sídla pro firmy, ale rádi byste jen expandovali do dalších měst ČR nebo SR, můžeme vám v jednom nebo více našich místech zřídit kontaktní adresu, na kterou se budou moci obracet vaši klienti. Také v tomto případě jsme vám schopni zajistit poštovní služby, vyřizování telefonátů, administrativní a technický servis a ostatní doplňkové služby pro podnikatele více zde. Adresy mohou sloužit jako pobočky a pomůžou vám při expandování do dalších regionů.

Sídlo firmy v bytě

V případě umístění sídla firmy ve vlastním domě či bytě nesete riziko exekuce majetku nepatřícího společnosti.

Jak vyplývá z praxe, exekutoři, kteří zabavují majetek dlužníka (právnické osoby) na adrese sídla společnosti, se často neobtěžují zkoumat, jestli zabavovaný majetek je skutečně majetkem dané firmy, nebo někoho jiného. Může tak dojít k exekuci osobního majetku podnikatele, který pokud o něj nechce přijít, musí zabavené věci velmi pracně vymáhat prostřednictvím vylučovací žaloby.

Poskytnutí sídla společnosti již za 99,- Kč měsíčně!

Změna sídla společnosti

Poskytnutí souhlasu vlastníky nemovitosti s umístěním sídla firmy je jednou z podmínek pro zápis nové adresy firmy v Praze do obchodního rejstříku. Tento dokument musí být opatřen úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti. S ohledem na skutečnost, že jsme vlastníky poskytovaných sídel, jsme schopni Vám poskytnout tento dokument na počkání, nemusíte zdlouhavě čekat, než bude pro Vás zprostředkován konkurencí podpis vlastníka nemovitosti.

Dále Vám zajistíme veškerý navazující servis související se změnou adresy sídla. Změna sídla s.r.o., změna sidla firmy jiné právní formy nebo změna adresy kanceláře je doprovázena rovněž podáním návrhu na změny v obchodním rejstříku. Pokud Vás zajímají další právní a praktické informace, více se dočtete na: změna sídla společnosti.

To podstatné pro Vás je to, že veškeré právní a administrativní záležitosti a další úkony vyřídíme v ceně sídla za Vás! Rychle a levně vyměníte staré sídlo za novou virtuální adresu v hlavním městě Praha. Vaše nové sídlo společnosti budete moci uvádět na Vašem oficiálním hlavičkovém papíře a možná i díky tomu získáte nové obchodní příležitosti a obchody. U nás můžete koupit firmu a vyžít sídlo firmy za bezkonkurenční ceny!

Máte zájem o naše služby?

Plánujete založit vlastní firmu nebo už aktivně podnikáte a hodila by se vám odborná pomoc?

Zjistěte více o našich nabízených službách, nebo se nám rovnou ozvěte!

Nezávazná poptávka
Naše služby