Odkup společnosti

Odkup firem vypadá jako poměrně lákavá a neškodná šance na to, jak se zbavit vlastních závazků. Má ovšem svá úskalí. Na co je potřeba dát si pozor a co se za nevinně vypadající transakcí může ukrývat?

Jak probíhá odkup zadlužené společnosti

Vy se takovýmto způsobem zbavujete jakékoli zodpovědnosti za činnost firmy. A změnou majitele přirozeně dochází k vymazání vaší osoby rovněž z obchodního rejstříku. Zákon to umožňuje právě i v případě firmy zadlužené. V praxi jde dokonce o častější způsob než likvidace firmy. To je totiž znatelně finančně i časově náročný krok.

Na první pohled jednoduchý proces se však může proměnit v poměrně komplikovanou záležitost. V první řadě je potřeba si ujasnit, že společnost, která nabízí odkup, zcela pochopitelně za tuto službu čeká na svou vlastní odměnu. Její výše činí zpravidla 5 % z celkové částky závazků. Ta se jednoduše odpočítá od jakéhokoli majetku, který původní zadlužené firmě ještě zbyl. Dotyčná společnost se následně standardním způsobem pošle do již v úvodu zmiňované likvidace. Ovšem už prosta jakéhokoli majetku, který plynule přešel k novému vlastníkovi, což představuje problém z hlediska věřitelů společnosti. Na uspokojení jejich závazků už pak totiž většinou nic nezbývá.

Proč je v praxi tento úkon problematický

V praxi se nezřídka stává, že se věřitel i původní vlastník dostanou do sporu. Pokud je totiž firma předlužená, to znamená, že závazky převyšují majetek, je majitel společnost dokonce povinen uvalit na ni úpadek neboli bankrot. Tuto náležitost mu přímo ukládá zákon. Nový majitel se tak vůči svému věřiteli může bránit i soudní cestou.

A závěrem ještě nutno podotknout, že soudy nezřídka řeší i mnoho případů tzv. praní špinavých peněz, k němuž měl posloužit právě odkup zadlužené firmy. Takové společnosti pak může nový majitel poslat fakturu za služby a nechat si fiktivně zaplatit, čímž „očistí“ nelegálně nabytý zisk.

Zpět na slovník