Co to je zdanitelné plnění?

Jedná se o konkrétní moment, kdy je plátce povinen přiznat daň. Zákon rozlišuje zdanitelné plnění dle uskutečňování ekonomické činnosti.

Zdanitelné plnění u dodání zboží nastane:

  • při prodeji podle kupní smlouvy dnem převodu vlastnického práva
  • v ostatních případech dnem převzetí (týká se třeba smluvních vztahů podle občanského zákoníku)
  • dnem příklepu při vydražení zboží

Zdanitelné plnění u dodání zboží nastane:

  • dnem poskytnutí dané služby nebo dnem vystavení daňového dokladu (záleží na skutečnosti která nastane dříve)
  • dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci

Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti nastane:

  • dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání
  • dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí

Zákon o DPH

Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH.

Zpět na slovník