Akciová společnost

Akciová společnost (a.s.) je společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií.

Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících.

Zpět na Slovník pojmů