Dualistický systém

Systém vnitřní organizační struktury akciové společnosti, který je reprezentován orgány společnosti v podobě představenstva a dozorčí rady.

Zpět na Slovník pojmů