Firma

Obchodní firma je názvem, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výrazu firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podniku či pro pojem obchodní společnosti, ačkoli to vždy nemusí být totéž (firmu má i fyzická osoba, pokud je zapsána v obchodním rejstříku.

Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti (s.r.o. nebo a.s.).

Zpět na Slovník pojmů