Jednatel

Jednatel je fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

Statutárním orgánem s.r.o. je jeden či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě (SS); srov. §110/1/e, kdy tento počet lze měnit jen změnou SS).

Může jím být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro provozování živnosti – zletilost, bezúhonnost apod. Nominee jednatel je osoba dosazená do statutárního orgánu společnosti.

Zpět na Slovník pojmů