Nadace

Fundace založená k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu a to jak společensky prospěšnému tak dobročinnému.

Zpět na Slovník pojmů