Obchodní společnost

Jde o soukromo-právní sdružení osob, které se sdružují za účelem podnikání, tedy za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Za druhový znak bývá rovně považováno to, že se jedná o právnickou osobu.

Zpět na Slovník pojmů