Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho prostředí a historii, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Podnikatelský plán firmy je důležitým dokumentem společnosti.

Podnikatelský plán má obvykle tyto standardní části:

  • Historická analýza podniku, jeho výkonnost a finanční situace v průběhu let;
  • Poslání nebo důvod existence, popis krátkodobých a dlouhodobých cílů podnikatele, odrážející poptávku nebo obchodní příležitosti, a řada postupných kroků, umožňujících podniku dosahovat blízkých i vzdálených cílů, a jejich časové určení;
  • Popis předmětu podnikání, trhu a konkurence, místa podnikání, provozních prostor a jiných zařízení, managementu a personálu;
  • Provozní plán a rozpočet ve formě: prognózy budoucích provozních výsledků; finanční situace dnešní a pro příští roky; hotovostní tok společnosti v budoucnu (alespoň pro pět příštích let);
  • Předpokládané zdroje financování vyžadované podnikem k uspokojení jeho potřeby dosáhnout cílů.
Zpět na Slovník pojmů