Právnická osoba

Právnická osoba je sdružení osob (korporace), nebo majetku (nadace). Právnická osoba má vlastní právní subjektivitu a z ní vyplývající práva a povinnosti, např. jednat pod vlastním jménem. Termín právnická osoba se používá vedle termínu fyzická osoba pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Zpět na Slovník pojmů