Představenstvo

Představenstvo (angl. board of directors) je statutární orgán, volený výbor, který řídí běžnou činnost společnosti. U akciových společností se nazývá Správní rada. Obvykle je volen Valnou hromadou na určité období. Odpovídá Dozorčí radě, jíž také předkládá účetní bilance, uzávěrky a další zprávy.

Zpět na Slovník pojmů