Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, která dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různých intervalech, určených stanovami, kolektivní smlouvou nebo zakládací listinou (min. 1 x ročně). Může ji také svolat statutární orgán (výbor, představenstvo) při důležitých událostech. Účastní se jí členové společnosti.

Zpět na Slovník pojmů