Vklad do společnosti

Souhrn hodnot vkládaných do obchodní společnosti za účelem nabytí či zvýšení účasti v této společnosti. Předmětem vkladu může být hmotný i nehmotný statek, který je způsobilý být předmětem občansko právních vztahů, je převoditelný a je ocenitelný v penězích.

Vklad může být:

  • peněžitý
  • nepeněžitý – jen statek, který OS může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a jehož hodnota je hospodářsky zjistitelná

Vkladem může dále být:

  • nemovitost (jen pokud tu OS bude mít sídlo, výrobnu, je realitní kanceláří etc.)
  • podnik (část; smlouva o vkladu podniku)
  • know-how
  • cenné papíry (obchodní společnost musí být banka, IS, IF, obchodníkem s CP apod.)
  • pohledávka (analogicky: cesse; společník ručí za dobytnost do výše jejího ocenění) nebo zřízení práva užívání či používání; nemohou to být závazky k provedení prací či poskytnutí služeb
Zpět na Slovník pojmů