Živnost

Živností se rozumí podnikání na základě živnostenského zákona, jde tedy o užší pojem než samotné podnikání obecně, jedná se jen o tu podnikatelskou činnost řídíce se živnostenským zákonem.

Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění je osvědčeno průkazem oprávnění, což může být podle druhu živnosti živnostenský list, nebo koncesní listina.

Ohlašovací živnosti – Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny živnostenským listem. Ty se dělí na:

  • Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou výuční list a 3 roky praxe v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem jsou Řeznictví, Zednictví, Klempířství, Hostinská činnost.
  • Vázané živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou Masérské služby, Vedení účetnictví, Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
  • Volné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Příkladem je Specializovaný maloobchod, Zprostředkování obchodu a služeb.
  • Koncesované živnosti – Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou osvědčeny koncesní listinou. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou Provozování pohřební služby, Provozování cestovní kanceláře, Silniční motorová doprava nákladní, Taxislužba.

Odbornou způsobilost právnické osoby prokazují přes fyzické osoby, tzv. odpovědné zástupce. Rovněž fyzická osoba jako podnikatel může splnit odbornou způsobilost prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, nemá-li sama potřebnou kvalifikaci. V tom případě ale musí být odpovědný zástupce ve smluvním vztahu k podnikateli a musí se v dostatečném rozsahu podílet na provozování živnosti.

Zpět na Slovník pojmů